Asociația de Inițiere în Robotică si IT  anunță că in perioada aprilie 2023 -octombrie 2024 are în desfășurare un proiect de îmbunătățire a bazei materiale necesare creșterii performanței în domeniul roboticii și IT .
Acest proiect  este finanțat  de S. N. NUCLEARELECTRICA S.A.  Finanțarea în valoare de 93.380 RON va fi folosită pentru achiziționarea de mobilier, laptopuri, televizoare, componente specifice construirii de roboți performanți, consumabile pentru aparatura deja existentă și, nu în ultimul rând, de echipament personalizat necesar pentru participarea la evenimentele viitoare.  In ultimii 4 ani (2019-2022), Nuclearelectrica a investit în total peste 40 milioane de lei în 168 de proiecte de implicare în comunitate, din care:
- peste 10 milioane lei în educatie (dotări de laboratoare de fizică-chimie-biologie-robotică; dotări de biblioteci; aparatură pentru învatamânt online și performant (table interactive, tablete, videoproiectoare); susținerea performanței (participări la concursuri școlare); susținerea proiectelor de orientare în carieră pentru tineri; programe de vară pentru elevi și studenți);
- peste 19 milioane lei în sănătate (dotîri de spitale, clinici și cabinete medicale; susținerea tratamentelor; crearea de facilități de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități; achiziția de aparatură pentru persoanele cu dizabilități);
- 2,9 milioane în protecția mediului (împăduriri, acțiuni de curățare a apelor; achiziția de sisteme de producere de energie verde).
Deoarece Asociația de Inițiere în Robotica și IT susține două echipe de robotică educațională, 11-15 ani , respectiv 15 -18 ani , materialele obținute în urma acestei sponsorizări vor contribui marcant la desfășurarea optimă a activităților de inițiere, descoperire, predare și însușire aprofundată a roboticii educaționale , precum și la  îmbunătățirea performanțelor echipelor ce participă în competițiile de robotică educațională FIRST Lego League , respectiv FIRST Tech Challenge .
Activitățile de robotică educațională au la bază principiile STEAM ( Știință , Tehnologie , Inginerie , Artă, Matematică), iar mijloacele materiale reprezintă un element definitoriu in dezvoltarea competenţelor de cooperare, comunicare, descoperirea diverselor aptitudini tehnice și nontehnice ale copiilor, având la bază ideea construcției unui ROBOT.
Activitățile desfășurate în cadrul asociației completează noțiunile teoretice deprinse în școală si încearcă să pună în practică noțiunile învățate prin experimente și modele practice.  Noțiunile de fizică sunt integrate în construcțiile mecanice , noțiunile de programare sunt integrate în programarea efectivă a roboților,  noțiunile de logică sunt integrate în proiectele dezvoltate , noțiunile de artă sunt integrate în designul elementelor construite, noțiunile de inginerie sunt integrate în soluțiile alese pentru realizarea roboților . 
De asemenea, dotările create în urma acestei sponsorizări vor ajuta și departamentele de management și PR  în dezvoltarea unor competențe și abilități care să inspire o generație de lideri în știință și tehnologie, care sunt amabili și profesioniști. Ținem să precizăm că toate aceste activități sunt alternative de studiu  și dezvoltare personală a copiilor .
Rezultatele obținute până acum de echipele noastre sunt încurajatoare și ajutorul oferit de S.N. Nuclearelectrica S.A va da aripi și încredere următoarelor generații de elevi care vor conștientiza ca efortul lor este apreciat .
Sponsorul nostru  SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A. dovedește încă o dată întregii comunități, și mai ales nouă – beneficiarilor direcți (elevi și mentori) și beneficiarilor indirecți (părinți, autorități locale) - o implicare masivă, concretă și eficientă în dezvoltarea unor generații bine pregătite care pot fi absorbite ușor în piața forței de muncă.
Implicați sufletește în activitatea  pe care o desfășurăm zi de zi, mentorii și membrii echipelor  aduc mulțumiri speciale  sponsorului nostru pentru susținere și încredere!

 

ASO-IROBO-IT

Indiciu:

Poți elimina această informație dacă activezi planul premium

Acest site web a fost creat gratuit în WebWave.
Și tu poți crea propriul site web, gratuit, fără cunoștințe de programare.